AktuelnoIntervjuPozitivne priče

Ambasador Makarević: Naše kompanije će imati priliku da se upoznaju sa programom Innovation Norway, uspostave poslovne kontakte, te da dogovore konkretne poslove

Dr. Nedim Makarević Ambasador je Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj i Islandu. Služio je kao Ambasador naše zemlje u Pakistanu i Afganistanu. Doktor je nauka na polju strategijskog menadžmenta. Dr. Makarević za edukativni portal Intelektualno.com          govori o dosadašnjim aktivnostima ambasade Bosne i Hercegovine u Norveškoj, razvoju IT sektora, budućoj saradnji Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške i sličnim temama.

Razgovarao: Faris Marukić

Intelektualno: Vaša uvažena ekselencijo Makrarević 2019. godina je iza nas. Možete li nam dati kraću retrospektivu Vaših aktivnosti na poziciji ambasadora Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj i Islandu tokom protekle godine? Koje od njih bi posebno izdvodiji? Postoje li one na koje ste izrazito ponosni?

Makarević: Prije svega želio bih se osvrnuti na bilateralne odnose između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Norveške. Dvije zemlje nemaju neka krupna otvorena pitanja. Ipak, postoji mjesta za daljnje unapređenja međusobnih relacija, posebno na polju određenih tehničkih pitanja kao što su vozačke dozvole za građane BiH u Norveškoj, što ne predstavlja krupno međudržavno pitanje, ali zasigurno ima značaja u kontekstu unapređenja svakodnevnog života.

Što se tiče protekle godine važno je apostrofirati pokretanje međudržavnih konsultacija na nivou ministarstava vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Norveške. Te konsultacije podrazumijevaju pokretanje svih neriješenih bilateralnih pitanja u okviru drugih ministarstava. Konkretizaciju tih aktivnosti bila je posjeta jedne norveške delegacije 11. aprila protekle godine, gdje su aktualizirane brojne teme od potrebe rješavanje. To su konsultacije dugoročnog karaktera, a ovo godine očekuje se recipročna posjeta bosanskohercegovačke strane.

Važno mjesto u 2019. godini ima i posjeta ministrice vanjskih poslova Kraljevine Norveške Ine Marie Eriksen Søreide koja je našu domovine posjetila 25. i 26. juna, održala sastanke u Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, ministrom vanjskih poslova, koji je ujedno bio domaćin ovih sastanaka, te oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Ministrica je iskoristila priliku i da posjeti sjedište Norveške međunarodne pomoći koja je dala ogroman doprinos u procesu deminiranja naše zemlje.

Nadovezujući se na već spomenutu, želim istaći da je u novembru 2019. godine u Oslu održana konferencija na kojoj smo uspjeli osigurati prijeko potrebna sredstava za nastavak procesa smanjena minama kontaminiranih površina.

Intelektualno: U širokom naučnoistraživačkom opusu Informacione tehnologije i IT sigurnost neke su od oblasti Vašeg interesovanja. Uz pomoć Ambasade Bosne i Hercegovine u Norveškoj bosanskohercegovačke kompanije će 2. i 3. marta na biznis forumu prezentirati svoja dostignuća.  Koliko je to značajno za bosanskohercegovački IT sektor?

Makarević: Namjera koja stoji iza planiranog Business Foruma koji će se održati 2. i 3. marta ove godine jeste da pored tradicionalnih privrednih grana u kojima je Bosna i Hercegovina pokazala svoju konkurentnost prezentiramo potencijalnim norveškim parterima neka recentnija i sofisticiranija dostignuća naše ekonomije, gdje se bosanskohercegovački IT sektor posebno izdvaja. Forum se realizira preko Ministarstva vanjske trgovine Kraljevine Norveške, konkretnije preko sektora ovog ministarstva pod nazivom Innovation Norway. Bosni i Hercegovini pripala je čast da sarađuje sa spmenutim sektorom, koji ogromnu većinu svojih aktivnosti realizira u zemljama članicama Evropske Unije.

IT kompanije u Bosni i Hercegovini postižu značajne rezultate, ali njihova prisutnost u Skandinaviji, a posebno u Norveškoj nije u skladu sa njihovim potencijalom. Namjera je uspostaviti konkretnu saradnju. Forumu će prisustvovati predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Naše kompanije će imati priliku da se upoznaju sa programom Innovation Norway, uspostave poslovne kontakte, te da dogovore konkretne poslove. Forum predstavlja izuzetnu priliku našim kompanijama da svoja dostignuća prezentiraju potencijalnim norveškim korisnicima. Kroz planirane aktivnosti otvara se prostor za plasiranje jedne postupno nove privredne grane na norveško tržište.

Intelektualno: Kakav je općenito položaj bosanskohercegovačke dijaspore u Norveškoj? Koliko ona može svojim znanjem i iskustvima pomoći ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine, te uspostavljanju snažnijih i kvalitetnijih odnosa dvije zemlje?

Makarević: Bosanskohercegovačka dijaspora u Norveškoj broji 17 hiljada ljudi. Radi se o kvalitetnoj i visokoobrazovanoj zajednici. Ipak, potrebno je raditi na njenoj boljoj organizaciji, jer jer brojna udruženja ne funkcionišu u onim kapacitetima u kojima bi bilo potrebno, dok određeni broj njih više nije aktivno. Brojni članovi ove zajednice koji imaju potencijal dati veći doprinos njenoj boljoj organizaciji i promociji često se drže po strani.

Moj prvenstveni cilj jeste uspostavljanje čvrstih veza udruženja bosanskohercegovačkih iseljenika u Norveškoj sa institucijama u Bosni i Hercegovini. Ovdje prije svega mislim na Sektor za iseljeništvo, koji igra ulogu ministarstva koje bi se bavilo pitanjima dijaspore, a čije se uspostavljanje sve više pokazuje kao potreba. Dakle, nužno je uspostaviti jasnu strukturu i plan rada u brojnim segmentima djelovanja od kulture, obrazovanja i sporta do odnosa u privredi. Te strukture trebaju imati jasnu i konkretiziranu saradnju sa institucijama u Bosni i Hercegovini, a posebno sa Sektorom za iseljeništvo.

Dijaspora bi morala da zauzme jasnije mjesto na političkom nebu, te da istakne svoju važnost. Ona  treba aktivno i proaktivno djelovati na procese u domovini za šta, zaista postoji ogroman potencijal. Za takvo nešto potreban i veći odziv na izbore na sve nivoe vlasti, što bi dijaspori osiguralo mogućnost da na kvalitetan način djeluje na procese u domovini.

Intelektualno: Možete li nam ukratko predočiti i neke od planiranih aktivnosti Ambasade Bosne i Hercegovine u Kraljevini Norveškoj za predstojeći period?

Makarević: Nisam pobornik otkrivanja planova za budućnost, već o njima više volim govoriti po njihovoj potpunoj operacionalizaciji. Ipak, važno je napomenuti da pored foruma, o kojem smo imali priliku razgovarati nešto ranije, Ambasada planira, u saradnji sa krovnim udrženjem građana Bosne i Hercegovine u Norveškoj, u Oslu održati i komemoraciju povodom 25. godišnjice genocida u Srebrenici.

Intelekualno.com

Tagovi

Preporučeni članci

Back to top button
Close