AktuelnoVijesti

Kontakt podaci za opštine i koordinatore za dijasporu

U nastavku možete pročitati kontakte zaduženih osoba za saradnju sa dijasporom po općinama koje imaju urede namijenjene dijaspori.

GRAD BIHAĆ
Bosanska 4. 77000 Bihać
Tel: 037 229 605
Fax: 037 222 220
kabinet@bihac.org

Koordinator za dijasporu

Alana Fajković

Tel: 037 229 670

Fax: 037 229 629

Email: piu.wwtp@bihac.org

OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
Bosanska 110. , 77250 Bosanski Petrovac
Tel: 037 883 579
Fax: 037 881 012
opcinabp@bih.net.ba

Koordinator za dijasporu

Enisa Fetah Rekić

Tel: 037 883 570

fetah.enisa@gmail.com 

OPĆINA GRADAČAC
Huseina Kapetana G. 54, 76250 Gradačac
Tel: 035 369 760
Fax: 035 369 751
edis.dervisagic@gradacac.ba

Koordinator za dijasporu

Suada Hećimović

suada.hecimovic@gradacac.ba 

OPĆINA JAJCE

Nikole Šopa bb, 70101 Jajce
Tel: 030 658 013
Fax: 030 658 013

Koordinator za dijasporu

Dijana Duzić

Sedin Joldić

Tel: 030 658 174
dijana.opc.jc@gmail.com 

Tel:030 658 011
joldic_sedin@hotmail.com

OPĆINA KLADANJ
Kladanjskih brigada 2, 75280 Kladanj
Tel: 035 621 150
Fax: 035 621 150
opcinakl@bih.net.ba

Koordinator za dijasporu

Denis Čamdžić

Tel: 061/289-403
denis_camdzic@hotmail.com

OPĆINA KLJUČ
Branilaca BiH 78, 79280 Ključ
Tel: 037 662 054
Fax: 037 661 104
opckljuc@bih.net.ba

Koordinator za dijasporu

Amir Hadžić

Tel:037 661 100
amirhadzic68@gmail.com

OPĆINA KREŠEVO
Fra Grge Martića 43, 71260 Kreševo
Tel: 030 806 622
Fax: 030 806 826
nacelnilk@kresevo.ba

Koordinator za dijasporu

Zorka Vidović

Boris Bilić

zora.vidovic@gmail.com
bilicboris00@gmail.com 

OPĆINA LJUBUŠKI
Zrinsko frankopanska 71, 88320 Ljubuški
Tel: 039 835 502
Fax: 039 833 81
opcina.ljubuski@tel.net.ba

Koordinator za dijasporu

Andrea Škegro

Tel: 039 835 539
anskegro86@gmail.com

OPĆINA MAGLAJ
Viteška ulica broj 4, 74250 Maglaj
Tel: 032 465 810
Fax: 032 465 817
opcina@maglaj.ba

Koordinator za dijasporu

Nermin Bešlagić

Tel: 032 465 810
Fax: 032 465 817

nermin.beslagic@maglaj.ba

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO
Bul. Meše Selimovića 97, 71000 Sarajevo
Tel: 033 033/291-103
Fax: 033/291-278
ngsa@bih.net.ba

Koordinator za dijasporu

Elma Omerović

tel: 033/291-302

crbng@bih.net.ba

OPĆINA POSUŠJE
Fra Grge Martića 30, 88240 Posušje
Tel: 039 681 035
Fax: 039 681 041
nacelnik@posusje.net

Koordinator za dijasporu

Ivan Miličević

ivan.milicevic@posusje.net
Tel: 039 681 035

OPĆINA SANSKI MOST
Banjalučka 3, 79260 Sanski Most
Tel: 037 689 345
Fax: 037 686 130
nacelnik@sanskimost.gov.ba

Koordinator za dijasporu

Amer Mezetović

Tel: 037 689 126
amer@sanskimost.gov.ba

OPĆINA USORA
Sivša bb 74230 Usora
Tel: 032 895 240
Fax: 032 893 514
zvonimir.andjelic@usora.com

Koordinator za dijasporu

Ivo Topalović

Tel: 032/895-239

ivo.topalovic@usora.com

OPĆINA VELIKA KLADUŠA
H. Pozderca 3, 77230 Velika Kladuša
Tel: 037 770 025
Fax: 037 775 272
vkladusa@bih.net.ba

Koordinator za dijasporu

Senad Šehić

senad.sehic@velikakladusa.gov.ba

OPĆINA ZAVIDOVIĆI
Safvet bega Bašagića bb, 72220 Zavidovići
Tel: 032 878 327
Fax: 032 868 230
opzdici@bih.net.ba

Koordinator za dijasporu

Idriz Alihodžić

Džeraldina Miličević

idriz.alihodzic@zavidovici.ba 
dzeraldina.milicevic@gmail.com

OPĆINA ŽEPČE
Stjepana Radića 2, 72230 Žepče
Tel: 032 888 601
Fax: 032 888 609
nacelnik.zepce@tel.net.ba

Koordinator za dijasporu

Branka Janko

bjanko45@gmail.com

OPĆINA ŽIVINICE
Alije Izetbegović 28, 75270 Živinice
Tel: 035 743 303
Fax: 035 772 125
nacelnik@opcinazivinice.ba

Koordinator za dijasporu

Mina Halilčević

Tel: 035/743-380
mina@opcinazivinice.ba
dijaspora@opcinazivinice.ba

GRAD ZENICA
Trg BiH 6, 72000 Zenica
Tel: 032 401 215
Fax: 032 241 614
gradska.uprava@zenica.ba

Koordinator za dijasporu

Amra Mehmedić

amra.mehmedic@zenica.ba

GRAD PRIJEDOR
Trg Oslobođenja br. 1, 79101 Prijedor
Telefon: 052/245-100
Fax: 052/231-177
gradonacelnik@prijedorgrad.org

Koordinator za dijasporu

Zinajda Hosić

Tel: 052 214 333
zinajda.hosic@prijedorgrad.org

GRAD BIJELJINA
Trg Kralja Petra I Karađorđevića br. 1, 76300 Bijeljina
Tel: 055/233-100
Fax: 055/211-922
mayor@gradbijeljina.org

Koordinator za dijasporu

Mile Pejčić

mile.pejcic@gradbijeljina.org

GRAD DOBOJ
Hilandarska br. 1, 74101 Doboj
Tel: 053/242-130
Fax: 053/242-258
gradonacelnik@doboj.gov.ba

Koordinator za dijasporu

Tel: 053 242 001

Mob: 065/561-286
dijaspora@doboj.gov.ba

OPŠTINA BRATUNAC
Svetog Save 260, 75420 Bratunac
Tel: 056/410-176
Fax: 056/410-337
bratopst@teol.net

Koordinator za dijasporu

Bobana Velaga

velaga.bobana@gmail.com

OPŠTINA BROD
Svetog Save 17, 74450 Brod
Tel: 053/610 116
Fax: 053/661-116
nacelnik@opstina-brod.net

Koordinator za dijasporu

Senad Žepčan

Tel: 053/610-114
061/144-347
kolibe@yahoo.com

OPŠTINA ČELINAC
Prvog Krajiškog prolet. bataljona 50.
78240 Čelinac
Tel: 051/553-010
Fax: 051/553-015
momcilo.zeljkovic@opstina-celinac.com

OPŠTINA LAKTAŠI
Karađorđeva 56, 78250 Laktaši
Tel: 051/334-215
Fax: 051/334-258

Koordinator za dijasporu

bojana.kondic@laktasi.net

OPŠTINA LOPARE
Cara Dušana 143, 75240 Lopare
Tel: 055/650-174
Fax: 055/650-304
loparena@teol.net

Koordinator za dijasporu

Željko Kerović

Tel: 055 650 178
loparepd@teol.net

OPŠTINA NEVESINJE
Cara Dušana 44. 88280 Nevesinje
Tel: 059/610-330
Fax: 059/601-018
nacelnik.nevesinje@gmail.com

Koordinator za dijasporu

Vasilije Buha

Tel: 059 602 802
strategija.nevesinje@gmail.com

OPŠTINA SOKOLAC
Glasinačka 13, 71350 Sokolac
Tel: 057/448-712
Fax: 057/448-056
nacelnik@opstinasokolac.net

Koordinator za dijasporu

Mladen Erić

Tel: 057/444-141
mladena.eric@opstinasokolac.net

GRAD CAZIN

Ul. Prvog Predsjednika BiH, Alije Izetbegovića 1, 77220 Cazin

tel: 037 514 006

faks: 037 514 314

nacelnik@opcinacazin.ba

Koordinator za dijasporu
Samir Japić

tel: 037/515-342

mob:061/242-771

dijaspora@opcinacazin.ba

OPŠTINA NOVI GRAD
Petra Kočića, 79 220 Novi Grad
Tel: 052/752-900
Fax: 052/720-901

Koordinator za dijasporu

Elma Ibraković

Tel: 062/830-531

elma.ibrakovic@opstina-novigrad.com

GRAD BRČKO

Bulevar Mira 1, 76 100 Brčko distrikt BiH

Tel: 049/217-234

Koordinator za dijasporu

Srđan Blažić

srdjan.blazic@bdcentral.net

Dijaspora.org

Tagovi

Preporučeni članci

Back to top button
Close