AktuelnoOstalo

Većina iseljenika iz Bosne i Hercegovine se izjašnjavaju kao Bošnjaci

Projekat "Mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine"

Prema zvaničnim podacima koji su objavljeni u sklopu projekta “Mapiranje dijaspore iz Bosne i Hercegovine” objavljeno je da se čak 75% ispitanika u dijaspori izjašnjava kao Bošnjaci.

“Većina ispitanika su se izjasnili kao Bošnjaci (75%), 6% njih su se izjasnili kao Hrvati, 4% kao Srbi i 15% kao ostali. Veliki broj Bošnjaka u uzorku nije iznenađujući i konzistentan je sa ranijih nekoliko izvještaja o broju Bošnjaka, Hrvata i Srba koji su emigrirali iz BiH.

Najveće migracije su se desile sredinom i krajem 1990-ih, što je obilježio priliv BiH izbjeglica u nekoliko evropskih zemalja, SAD i Australiju, gdje je najveći broj izbjeglica bio bošnjačke nacionalnosti. Interesantno bi bilo spomenuti i da se veliki procenat dijaspore iz BiH odlučio izjasniti kao „ostali“, što ukazuje na nevoljkost dijela pripadnika dijaspore da se izjasne kao pripadnici jedne od većinskih nacionalnih grupa.

U stvari, veliki broj pripadnika dijaspore iz BiH se jednostavno izjašnjavaju kao Bosanci, a neki čak i kao Jugosloveni, u duhu stare države. Na kraju, vrlo vjerovatno neko, čije je nacionalno porijeklo miješano, može odabrati da se izjasni kao „ostali“.

Veliki broj izbjeglica koji su napustili BiH tokom 1990-ih i početkom 2000-ih su bile porodice u kojima su miješani brakovi bili uobičajeni, naročito one iz urbanih sredina. Ovaj trend se vidio i kroz kvalitativni rad u pojedinim zemljama u kojima je provedeno ispitivanje, detaljnije je obrazloženo u pojedinačnim izvještajima za te zemlje”, stoji u izvještaju.

Izvor: Mapiranje dijaspore Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2018. godina.

Dijaspora.org

Tagovi

Preporučeni članci

Back to top button
Close